Vyšlo v tisku

Účtování tepla uživateli podle denostupňů (časopis TEPLO & PENÍZE 1997)

Nejistoty rozdělení nákladů na vytápění (časopis TEPLO & ENERGIE 2001)

TEPELNÁ POHODA - podklad pro účtování nákladů za teplo

Tepelná pohoda v bytě (časopis STAVITEL 4/2000)

Sjednocení odečítacích cest (časopis ENERGIE & PENÍZE 5/2002)

Denostupňová metoda měření spotřeby tepla v bytech (seminář ARTAV 2002)

Vliv otevřeného okna na údaj indikátorů rozdělení nákladů na vytápění (časopis TEPLO & ENERGIE 5/2003)

Minimalizace nejistot rozdělení nákladů na vytápění bytového domu

Praktické rozúčtování ... - konference Liberec 2004, poměrové měření

Chytrou technikou na menší platby za teplo (noviny Monitor, nezávislý čtrnáctideník Blanska 20/2004)

Denostupňová metoda – přednosti, nejistoty měření

MODERNIZACE MĚŘENÍ PRO ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU V BYTOVÉM DOMĚ (Teplárenské dny 2005 – Hradec Králové)

MODERNIZACE MĚŘENÍ PRO ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPLO A OHŘEV VODY ROZŠÍŘENÝM SYSTÉMEM TEPELNÉ POHODY

Optimalizace aktivit systému pro určení podílu na vytápění a spotřebě vody

Podíl nákladů na vytápění bytového domu v praxi

Quo vadis, aneb kam kráčíš měření spotřeby tepla, SV, TV v bytech - měřicí systémy